Världsarvet Höga Kusten


.

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård  utnämnd av UNESCO


Denna video berättar om landhöjning. 


Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland är den plats på jorden där man
bäst kan iaktta spår av inlandsisens framfart och vad landhöjning är. Höga Kusten och Kvarkens skärgård bildar tillsammans ett världsarv, utsett av FN-organet Unesco. Ett världsarv är en plats, ett objekt eller ett område som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

Slåttedalsskrevan 51015881 original
Natural crevice at the High Coast (Skuleskogen) National Park, Slatterdalsskrevan in Sweden
UNESCO:s utnämnda världsnaturarv “Höga Kusten” har den högsta  landhöjningen i världen efter den senaste istiden. Den relativa landhöjningen uppgår till 285 meter över nuvarande havsyta.

Inlandsisen som var som tjockast cirka 3000 meter i Höga Kusten området tryckte ned jordskorpan cirka 1000 meter. När inlandsisen började smälta för cirka 10 000 år sedan påbörjade landhöjningen som nu är cirka 8 mm/år. Jordskorpan kommer ännu att höjas 100–150 meter efter cirka 2 500 år

Landhöjningen i Höga Kusten området har format och skulpterat denna fantastiska natur som du bara måste besöka, för att bevittna dess storslagenhet och skönhet!


Välkommen till Höga Kusten!

DSC01891DSC01874DSC01841DSC01884


DSC01882
DSC01827
© Höga Kusten Stugor 2024.  hyra@hogakustenstugor.se  Tel: +46 73 8205 193