VÄRLDS ARVET "HÖGA KUSTEN"

DSC03459              DSC00717

UNESCO:s utnämnda världsnaturarv “Höga Kusten” har den högsta  landhöjningen i världen efter den senaste istiden. Den relativa landhöjningen uppgår till 285 meter över nuvarande havsyta.

Inlandsisen som var som tjockast cirka 3000 meter i Höga Kusten området tryckte ned jordskorpan cirka 1000 meter. När inlandsisen började smälta för cirka 10 000 år sedan påbörjade landhöjningen som nu är cirka 8 mm/år. Jordskorpan kommer ännu att höjas 100–150 meter efter cirka 2 500 år

Landhöjningen i Höga Kusten området har format och skulpterat denna fantastiska natur som du bara måste besöka, för att bevittna dess storslagenhet och skönhet!


Välkommen till Höga Kusten!


info@hogakustenstugor.se                                   ©webmaster@hogakustenstugor.se